RSS Feed

Home

Nieuws

  • Opheffing Ouderenraad Duiven

    De Ouderenraad Duiven heeft zich de afgelopen maanden gebogen over haar bestaansrecht. Veranderde omstandigheden in de gemeente liggen daaraan ten grondslag, zoals de verandering van taakstelling in de overgang van WMORaad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals minder ouderenbonden en senioren die lid zijn van een ouderenbond, hebben ons daartoe gebracht.Opheffing Ouderenraad Duiven   Lees meer »

  • Huurbevriezing of huurverlaging?

    Huurbevriezing of huurverlaging?  Wie een laag inkomen heeft en in een sociale huurwoning woont met een relatief hoge huur, kan in aanmerking komen voor 'huurbevriezing' of zelfs een verlaging van de huur. Dat meldt de Woonbond.   Lees meer »

  • 10 vragen overe het Wmo-abonnementstarief

    10 vragen over het Wmo-abonnementstarief. Opgesteld door Ieder(in) Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.   Lees meer »

RSS Feed

Meedoen mogelijk maken

Als Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen WMO raad Duiven) willen wij ondersteuning bieden aan 'kwetsbare' burgers in onze maatschappij. De wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen verandert voortdurend. Het is voor de deskundigen al een hele opgave om deze regels en wetten toe te passen. Hoe moeilijk moet het dan niet voor u zijn?

Veranderingen

In 2015 is er veel gebeurd en veranderd. Gemeenten en individuele burgers krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Doel van de nieuwe wetgeving is om kwetsbare burgers zorg en ondersteuning aan te bieden, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Raad voor Sociaal Domein Duiven

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van burgemeester en wethouders. De Raad geeft (on-)gevraagd advies aan het College om alle burgers van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen graag samen met u naar de beste oplossing zoeken. Uw inbreng is voor ons belangrijk. Samen met u kunnen wij kritisch naar de plannen kijken en bijsturen daar waar het nodig is.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is er voor u!

Wij proberen bij het opstellen van onze adviezen naar het College zoveel mogelijk te luisteren naar de zaken die leven bij de inwoners die gebruik moeten maken van ons werkveld. Het is voor ons heel belangrijk dat u uw zorgen en vragen bij ons neerlegt. Heeft u het gevoel dat u een 'luisterend oor' geboden wordt? Krijgt u tijdig informatie en de juiste informatie? Wij willen u daar graag bij helpen en samen met u zorgen voor een leefbaar Duiven voor iedereen.