RSS Feed

Home

Nieuws

  • De wetten van het Sociaal Domein uitgelegd

    JeugdwetParticipatiewetWet langdurige zorgWet maatschappelijke ondersteuning   Lees meer »

  • Wereld Braille Dag: 'Sociale media uitdaging voor slechtzienden'

    Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij, maar zijn deze mediums ook goed te gebruiken door personen met een visuele beperking? In het kader van Wereld Braille Dag sprak NU.nl hierover met experts.         "Sociale media zijn hot onder de doelgroep", aldus Mirjam Boers van de Oogvereniging.   Lees meer »

  • De meest hinderlijke wet- en regelgeving voor mantelzorgers

    Belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo heeft een lijst samengesteld met de meest mantelzorgeronvriendelijke wet- en regelgeving. Volgens de vereniging heeft die regelgeving een ontmoedigende werking op mensen die mantelzorg willen bieden.‘Mantelzorgboete’De kostendelersnorm, door tegenstanders ook vaak als ‘de mantelzorgboete’ aangeduid, is Mezzo al tijden een doorn in het oog.  Door de kostendelersnorm leveren mantelzorgers met bijstand of Wajong een aanzienlij...  Lees meer »

RSS Feed

Meedoen mogelijk maken

Als Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen WMO raad Duiven) willen wij ondersteuning bieden aan 'kwetsbare' burgers in onze maatschappij. De wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen verandert voortdurend. Het is voor de deskundigen al een hele opgave om deze regels en wetten toe te passen. Hoe moeilijk moet het dan niet voor u zijn?

Veranderingen

In 2015 is er veel gebeurd en veranderd. Gemeenten en individuele burgers krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Doel van de nieuwe wetgeving is om kwetsbare burgers zorg en ondersteuning aan te bieden, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Raad voor Sociaal Domein Duiven

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van burgemeester en wethouders. De Raad geeft (on-)gevraagd advies aan het College om alle burgers van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen graag samen met u naar de beste oplossing zoeken. Uw inbreng is voor ons belangrijk. Samen met u kunnen wij kritisch naar de plannen kijken en bijsturen daar waar het nodig is.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is er voor u!

Wij proberen bij het opstellen van onze adviezen naar het College zoveel mogelijk te luisteren naar de zaken die leven bij de inwoners die gebruik moeten maken van ons werkveld. Het is voor ons heel belangrijk dat u uw zorgen en vragen bij ons neerlegt. Heeft u het gevoel dat u een 'luisterend oor' geboden wordt? Krijgt u tijdig informatie en de juiste informatie? Wij willen u daar graag bij helpen en samen met u zorgen voor een leefbaar Duiven voor iedereen.