RSS Feed

Home

Nieuws

  • Even snel-snel de trein halen gaat niet

    "Er is zoveel geluid op een station. De mensen, het lawaai van de treinen op de achtergrond. Je kunt je slecht focussen." Noureddine Tamraoui (35) heeft kokervisus.   Lees meer »

  • Laura mag hulphond Jos niet meenemen naar de tandarts

    Ergens niet binnen mogen omdat je een hulphond hebt. Het overkwam de Veldhovense Laura van Dijk en ze is zeker niet de enige.Nog altijd loopt Laura van Dijk met fikse kiespijn rond. Vorige week ging de Veldhovense naar de tandarts, maar ze stond een paar tellen later alweer buiten.   Lees meer »

  • "Roadshow" nieuwe aanpak cliënterondersteuning Wmo

    Gemeenten zijn wettelijk verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. In veel gemeenten is dat nog echter niet of niet goed geregeld. Veertien koplopergemeenten gaan de komende tijd de boer op om hun (vernieuwende) aanpak met andere gemeenten te delen.VisieDe koplopergemeenten zijn Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde), Meppel, Almelo, Ommen-Hardenberg, Almere, Amersfoort, Stichtse Vecht, Woerd...  Lees meer »

RSS Feed

Meedoen mogelijk maken

Als Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen WMO raad Duiven) willen wij ondersteuning bieden aan 'kwetsbare' burgers in onze maatschappij. De wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen verandert voortdurend. Het is voor de deskundigen al een hele opgave om deze regels en wetten toe te passen. Hoe moeilijk moet het dan niet voor u zijn?

Veranderingen

In 2015 is er veel gebeurd en veranderd. Gemeenten en individuele burgers krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Doel van de nieuwe wetgeving is om kwetsbare burgers zorg en ondersteuning aan te bieden, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Raad voor Sociaal Domein Duiven

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van burgemeester en wethouders. De Raad geeft (on-)gevraagd advies aan het College om alle burgers van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen graag samen met u naar de beste oplossing zoeken. Uw inbreng is voor ons belangrijk. Samen met u kunnen wij kritisch naar de plannen kijken en bijsturen daar waar het nodig is.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is er voor u!

Wij proberen bij het opstellen van onze adviezen naar het College zoveel mogelijk te luisteren naar de zaken die leven bij de inwoners die gebruik moeten maken van ons werkveld. Het is voor ons heel belangrijk dat u uw zorgen en vragen bij ons neerlegt. Heeft u het gevoel dat u een 'luisterend oor' geboden wordt? Krijgt u tijdig informatie en de juiste informatie? Wij willen u daar graag bij helpen en samen met u zorgen voor een leefbaar Duiven voor iedereen.