Post Featured Image

Harry Storms

secretaris

werk, bijstand en minimabeleid 

Mijn naam is Harry Storms. In mijn werkzame leven heb ik binnen de verschillende werkvelden van de gezondheidszorg gewerkt. Ik ben ooit begonnen als lid van de Cliëntenraad Duiven-Groessen-Loo. Deze Cliëntenraad hield zich onder andere bezig met het minimabeleid en bijstand. Vanuit die raad ben ik lid geworden van de WMO raad i.o. en de Cliëntenraad Regionale Sociale Dienst.

Door mijn werk ben ik me er bewust van geworden, dat er mensen zijn die steun nodig hebben, omdat zij kwetsbaar zijn of door omstandigheden niet goed voor hun “rechten” op kunnen komen. Dit is voor mij een belangrijke drijfveer om secretaris te zijn van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren, zodat iedereen deel kan nemen aan onze samenleving.