Huurbevriezing of huurverlaging?

Huurbevriezing of huurverlaging?  

Wie een laag inkomen heeft en in een sociale huurwoning woont met een relatief hoge huur, kan in aanmerking komen voor 'huurbevriezing' of zelfs een verlaging van de huur. Dat meldt de Woonbond. Via een checklijst op de website kunnen huurders kijken of ze ervoor in aanmerking komen.

Reden voor de huurverlaging of -bevriezing zijn de gestegen huurprijzen van de afgelopen jaren. De bond heeft met de koepelvereniging van woningcorporaties Aedes afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen.

Voorwaarde is dat ze een relatief laag inkomen hebben, onder de 38.035 per huishouden, en dat de maandelijkse huur 720,42 euro of hoger is.

300.000 huishoudens

"Het gaat in totaal om ongeveer 300.000 huishoudens'', aldus een woordvoerder van de bond. "Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen.'' Hoe groot die groep precies is, is volgens de woordvoerder onduidelijk.

Als het zinvol blijkt om te vragen om een huurbevriezing (stabilisatie van de huurprijs) of een verlaging, verstrekt de Woonbond een voorbeeldbrief die aan de verhuurder kan worden gestuurd. De bond denkt dat het gaat om één op de acht (13 procent) mensen met een sociale huurwoning.

Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Is uw huur hoog en uw inkomen laag? Misschien kunt u huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Dat komt door afspraken die de Woonbond met woningcorporaties maakte: het 'Sociaal Huurakkoord'.

Check of het zin heeft huurverlaging of huurbevriezing te vragen. Als dat zo is krijgt u een voorbeeldtekst voor een brief aan uw verhuurder.

Doe de check via bijgaande link Check huurbevriezing of huurverlaging