Post Featured Image

Vrijwilligers gezocht!

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is op zoek naar

Leden met affiniteit met een bepaalde doelgroep

In de Raad voor Sociaal Domein Duiven worden bepaalde doelgroepen door één of twee personen vertegenwoordigd. Denkt u op een positieve manier bij te kunnen dragen aan de Raad en valt uw interesse binnen één van de Wmo-, Jeugd- of Participatiewet dan komen wij graag met u in contact. In eerste instantie zijn wij nog op zoek naar leden die affiniteit en/of ervaring met de betreffende doelgroep hebben.

Het betreft de volgende doelgroepen:

  • Mensen met een minimuminkomen
  • Mantelzorgers
  • Vrijwilligers
  • Allochtonen/vluchtelingen
  • Jeugd
  • Ouders schoolgaande jeugd
  • (O)GGZ/dak- en thuislozen/slachtoffers huiselijk geweld.

Heeft u vragen over het reilen en zeilen binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven, de belasting in tijd, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris, Harry Storms (telefoon 0316-28 21 00 of 06-51 08 47 49) of onze voorzitter, Koos Seijsener (telefoon 0316-26 31 97 of 06-20 73 51 97).

Ambtenaren c.q. medewerkers van de gemeente Duiven en medewerkers van organisaties die een zakelijke en/of financiële relatie hebben met de gemeente Duiven komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap van de Raad voor Sociaal Domein Duiven.