Home

Laatste nieuws

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en/ of aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen, is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-werkgroep van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) wil dat meer mensen gebruikmaken van deze hulp.

06-06-2020
Leden die affiniteit hebben met bepaalde doelgroepen in onze samenleving
03-06-2020

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet bedoeld om burgers hulp en ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

22-05-2020

Meedoen mogelijk maken

Als Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen WMO raad Duiven) willen wij ondersteuning bieden aan ‘kwetsbare’ burgers in onze maatschappij. De wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen verandert voortdurend. Het is voor de deskundigen al een hele opgave om deze regels en wetten toe te passen. Hoe moeilijk moet het dan niet voor u zijn?

Veranderingen

In 2015 is er veel gebeurd en veranderd. Gemeenten en individuele burgers krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Doel van de nieuwe wetgeving is om kwetsbare burgers zorg en ondersteuning aan te bieden, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Raad voor Sociaal Domein Duiven

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van burgemeester en wethouders. De Raad geeft (on-)gevraagd advies aan het College om alle burgers van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Wij willen graag samen met u naar de beste oplossing zoeken. Uw inbreng is voor ons belangrijk. Samen met u kunnen wij kritisch naar de plannen kijken en bijsturen daar waar het nodig is.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven is er voor u!

Wij proberen bij het opstellen van onze adviezen naar het College zoveel mogelijk te luisteren naar de zaken die leven bij de inwoners die gebruik moeten maken van ons werkveld. Het is voor ons heel belangrijk dat u uw zorgen en vragen bij ons neerlegt. Heeft u het gevoel dat u een ‘luisterend oor’ geboden wordt? Krijgt u tijdig informatie en de juiste informatie? Wij willen u daar graag bij helpen en samen met u zorgen voor een leefbaar Duiven voor iedereen.