Reactie op Advies inzake Privacy Protocol

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.