Reactie advies bezuiniging gemeentepagina Informeel

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.