2022

In het meest recente cliëntervaringsonderzoek Wmo is in het afgelopen jaar opnieuw naar voren gekomen dat de bekendheid met het bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner binnen de doelgroep Wmo is afgenomen.

Ongevraagd advies over onbekenkheid van de cliëntondersteuner 15-11-2022

De Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) heeft vernomen dat in de gemeenteraad van 8 november 2022 besloten is om per 1 januari 2023 hondenbezitters te verplichten ook op de zogenaamde hondenlosloopterreinen op te ruimen wat hun hond daar achtergelaten heeft. Hierbij wordt geen uitzondering gemaakt of rekening gehouden met het feit dat veel mensen met een beperking hondenbezitter zijn.

Ongevraagd advies over besluit afschaffen hondenbelasting 15-11-2022

De adviesaanvraag ‘Beleidsplan Schuldhulpverlening 2023-2026’ van 19 september 2022 is op 24 oktober 2022 met enkele leden van de werkgroep Participatie van de Raad voor Sociaal Domein Duiven met Tonny Jansen, beleidsambtenaar, besproken. Naar aanleiding van dit gesprek zullen er een aantal zaken uit het beleidsplan aangepast, toegevoegd en verduidelijkt moeten worden.

Advies over Schuldhulpverlening 3-11-2022

Op 12 juli was er een rondetafelbijeenkomst over de voorjaarsnota. Als voorzitter van de RvSDD was ik daarbij aanwezig om te horen welke vragen en opmerkingen er door gemeenteraadsleden gemaakt zouden worden, zodat ik beter op de hoogte zou zijn van de inhoud. Ook zou ik naar aanleiding van de ontstane interacties deelnemen aan het gesprek, omdat de ene vraag de andere vraag oproept, waardoor er meer inzicht en duidelijkheid ontstaat.

Advies naar aanleiding van de voorjaarnota 14-7-2022