2023

Algemeen De verordening is een belangrijk instrument om burgers te betrekken bij de besluitvorming op lokaal niveau. De implementatie van de ze verordening kan echter nogal wat uitdagingen met zich meebrengen.

Een van de belangrijkste uitdagingen is het bereiken van alle burgers. Niet iedereen is even goed in staat of bereid om deel te namen aan participatietrajecten. Het is daarom belangrijk om verschillende methodes te gebruiken, zoals online enquêtes, publieksbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.

Ongevraagd advies Participatie 02-06-2023

Advies leerlinenvervoer 27-02-2023

Reactie ongevraagd advies opruimen hondepoep 27-02-2023

Advies verordening jeugszorg 27-02-2023

Advies verordening WMO 27-02-2023

Bijlage verordening jeugd 27-02-2023