Wet langdurige zorg - uitgelegd

Sinds 2015 zijn er vier nieuwe wetten:

  1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. De Participatiewet
  4. De Jeugdwet

In het pdf-bestand wordt een eenvoudige uitleg gegeven over de Wet langdurige zorg.