Nieuws

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en/ of aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen, is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-werkgroep van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) wil dat meer mensen gebruikmaken van deze hulp.

06-06-2020

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet bedoeld om burgers hulp en ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

22-05-2020

Ook de RvSDD volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat onze vergadering van 2 april komt te vervallen.

23-03-2020

Ben jij al bekend met de mogelijkheden van de VPTZ-vrijwilligers? VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

24-11-2019

Cliëntondersteuning gaat over zelfregie. De baas kunnen zijn over je eigen leven.

10-10-2019

De Ouderenraad Duiven heeft zich de afgelopen maanden gebogen over haar bestaansrecht. Veranderde omstandigheden in de gemeente liggen daaraan ten grondslag, zoals de verandering van taakstelling in de overgang van WMO Raad naar Raad voor Sociaal Domein Duiven. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals minder ouderenbonden en senioren die lid zijn van een ouderenbond, hebben ons daartoe gebracht.

09-04-2019

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Ieder(in) krijgt veel vragen over dit onderwerp, daarom zetten we de meest gestelde vragen op een rij. Bent u benieuwd wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan contact op met uw gemeente.

04-02-2019

Sinds 2015 zijn er vier nieuwe wetten:

05-04-2018

Hieronder een eenvoudige uitleg over de Wet langdurige zorg.

05-04-2018

Hieronder een eenvoudige uitleg over de Participatiewet.

05-04-2018

Hieronder een eenvoudige uitleg over de Jeugdwet.

05-04-2018

Internet en sociale media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij, maar zijn deze mediums ook goed te gebruiken door personen met een visuele beperking? In het kader van Wereld Braille Dag sprak NU.nl hierover met experts.

18-01-2018

Mensen met een arbeidsbeperking staan voor dichte deuren. Terwijl de deur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds verder sluit, blijft de deur naar passende arbeid gesloten. Dit beleid zet mensen met een beperking klem, en dat is om te huilen.

18-01-2018

Belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo heeft een lijst samengesteld met de meest mantelzorgeronvriendelijke wet- en regelgeving. Volgens de vereniging heeft die regelgeving een ontmoedigende werking op mensen die mantelzorg willen bieden.

06-12-2017

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE NL een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

22-11-2017

“Er is zoveel geluid op een station. De mensen, het lawaai van de treinen op de achtergrond. Je kunt je slecht focussen.” Noureddine Tamraoui (35) heeft kokervisus. Een ernstige visuele beperking. “Het is alsof je door twee closetrollen kijkt”, legt hij uit. “De rest is bijna volledig weggevallen. In de koker zelf zie ik ongeveer 8 tot 10 procent. Heel wazig.” Dat maakt het moeilijk voor Noureddine om zich te oriënteren, zeker op een druk en lawaaiig station.

03-11-2017

Ergens niet binnen mogen omdat je een hulphond hebt. Het overkwam de Veldhovense Laura van Dijk en ze is zeker niet de enige.

20-10-2017

De nadruk bij zorginkoop ligt nog te veel op de prijs en de doelmatigheid van zorg en te weinig op de behoeften van cliënten en patiënten, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een vandaag verschenen advies. De RVS wil dat consumenten en zorgverleners een grotere rol krijgen in de zorginkoop om tot passender regelingen te komen.

03-10-2017

Bijna vier op de vijf Nederlanders vindt dat kinderen en jongeren met een handicap in Nederland niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En 75% van de ondervraagden vindt dat er nog veel moet veranderen in onze samenleving voordat gehandicapte kinderen naar hun volle vermogen kunnen deelnemen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

25-09-2017

Steeds meer kwetsbare jongvolwassenen zijn structureel aangewezen op de daklozenopvang. Op 5 september 2017 behandelt de Tweede Kamer het rapport Met 18 jaar ben je (niet) volwassen.

07-09-2017

Jongeren met complexe psychische problemen en hun ouders voelen zich vaak wanhopig door de zoektocht naar hulp. Deze zorg kan en moet beter worden georganiseerd. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

05-09-2017

Gemeenten zitten de komende weken vmbo’ers die zich niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding achter de broek. Op basis van een onlangs afgesloten convenant werken scholen en gemeenten samen om uitvallende mbo-studenten toch in de schoolbanken te krijgen.

30-08-2017

Gemeenten werken steeds vaker samen met bedrijfsleven en onderwijs om mensen in de bijstand naar werk te begeleiden. Innovatieve aanpakken geven hen een steun in de rug.

21-08-2017

Sinds 2012 stijgt ieder jaar het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een gezin op bijstandsniveau. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen.

21-08-2017

De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het (opnieuw) overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op. Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden gezocht.

16-08-2017

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente.

17-07-2017

Slechts een derde van de gemeenten heeft een beleidsplan voor de overdracht van jeugdhulp naar volwassenenhulp, terwijl gemeenten verplicht zijn een dergelijk plan op te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van Inspectie SZW onder beleidsmedewerkers en klantmanagers.

14-07-2017

Gemeenten die genoeg hebben van alle gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo en deze willen afschaffen, krijgen de steun van staatssecretaris Van Rijn van VWS. Gemeenten kunnen ook alleen een vaste eigen bijdrage vragen, die wettelijk maximaal 17,50 euro per vier weken bedraagt. Van Rijn reageert op het beleid van de gemeente Leerdam, waar de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo begin dit jaar is afgeschaft.

19-06-2017

Het gros van de gemeenten informeert mantelzorgers onvolledig over de vrijwilligersverzekering die ze gratis aanbieden. Die polis bevat een dekking voor aansprakelijkheid van mantelzorgers, maar weinig ambtenaren hebben er weet van.

12-06-2017

Het merendeel van de gemeenten heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ze vergeten diezelfde mantelzorgers hierover te informeren. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de gemeenten mantelzorgers onvolledig informeert over deze gratis verzekering.

05-06-2017

Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat mantelzorgers kunnen bieden. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4500 betrokkenen dat Patiëntenfederatie Nederland uitvoerde in samenwerking met ruim twintig organisaties van patiënten, zorgverleners en instellingen en dat zaterdag werd gepubliceerd.

23-05-2017

Mensen met een arbeidsbeperking staan voor dichte deuren. Terwijl de deur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds verder sluit, blijft de deur naar passende arbeid gesloten. Dit beleid zet mensen met een beperking klem, en dat is om te huilen.

21-04-2017