05-06-2017

Gemeenten lichten mantelzorgers niet goed voor

Het merendeel van de gemeenten heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ze vergeten diezelfde mantelzorgers hierover te informeren. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de gemeenten mantelzorgers onvolledig informeert over deze gratis verzekering.

Aansprakelijkheid

In het onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC), werd gekeken naar de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers, die onderdeel is van de vrijwilligersverzekering. Veruit de meeste gemeenten (ongeveer 71%) hebben hun vrijwilligers en mantelzorgers verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Andere gemeenten, zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, hebben een eigen verzekering. Ook dan loopt de informatievoorziening niet altijd goed. Zo geven Rotterdamse ambtenaren aan dat de gemeente géén vrijwilligersverzekering aanbiedt, terwijl dat wel het geval is. In totaal wordt bij 78% van de gemeenten verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aangeboden over de dekking van mantelzorgers voor de aansprakelijkheid.

Oude brochures

Veel gemeenten verwijzen naar oude brochures van de VNG, waarin staat dat mantelzorgers niet of slechts gedeeltelijk zijn meeverzekerd. Zo staat er bijvoorbeeld “Uitgesloten zijn mantelzorgers.” terwijl dit niet het geval is. Ook staat er soms wel op de gemeentelijke website dát er een verzekering is, maar niet waar die afgesloten is. In Noord-Brabant (31%) en Noord-Holland (29%) bevinden zich procentueel gezien de meeste gemeenten die hun informatie wél op orde hebben. Maar ook daar is het bij de meeste gemeenten (rond de 70 procent) niet goed geregeld. In Drente is er slechts 1 van de 12 gemeenten waarbij de informatie klopt.

Uiterst verwarrend

‘Al met al kan worden gesteld dat de vrijwilligersverzekering van de gemeenten uiterst verwarrend is qua informatievoorziening’, vindt het AIC. ‘Vaak is het niet duidelijk dat de gemeente haar mantelzorgers verzekerd heeft en in welke mate zij gedekt zijn, hoe schade kan worden aangegeven en wat dit betekent voor de eigen verzekering.’ Het AIC raadt mantelzorgers daarom aan contact op te nemen met hun gemeente om uit te zoeken of ze verzekerd zijn en bij welke maatschappij de verzekering loopt. Volgens Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg verhoogt het de regeldruk van de toch al drukke mantelzorgers dat gemeenten hun informatie niet op gang hebben. ‘Welke mantelzorger heeft daar tijd voor’, vraagt directeur Liesbeth Hoogendijk zich af. De regeldruk van mantelzorgers is al opgelopen tot drie uur per week’.