17-07-2017

Enorme bureaucratie bij zorgvragen

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente.

Veel loketten

Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim 30.000 meldingen bij de samenwerkende belangen- en patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Patiënten moeten langs veel loketten en hebben te maken met lange aanvraagprocedures en wachttijden bij het toekennen van zorg. Ze ervaren ook nog eens verschraling van voorzieningen door bezuinigingen. Zo duurt het erg lang voordat een persoonsgebonden budget (pgb) voor kinderen wordt toegekend. Op dat vlak ontbreekt het gemeenten vaak aan expertise, waardoor er te weinig of te lichte zorg wordt toegekend. Ook melden cliënten dat gemeenten in het ‘keukentafelgesprek’ een vast zorgrecept proberen op te dringen. Wie toch maatwerk wil, moet daarvoor erg veel moeite doen en een beroep doen op hulp van naasten of een onafhankelijke derde.

Minder obstakels

Mensen met een eenvoudige zorgvraag ervaren overigens juist steeds minder obstakels. Ze weten steeds beter waar ze aan toe zijn, aldus het rapport. In het rapport staan aanbevelingen om de zorg toegankelijker te maken. Zo moet er één loket komen waar alle vormen van zorg worden geregeld. Ook moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning worden verlaagd en aan een maximum gebonden. Verder moet de informatievoorziening worden verbeterd en gebundeld op één centrale plek. (ANP)