30-08-2017

Ambtenaren jagen op achtduizend uitvallende jongeren

Gemeenten zitten de komende weken vmbo’ers die zich niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding achter de broek. Op basis van een onlangs afgesloten convenant werken scholen en gemeenten samen om uitvallende mbo-studenten toch in de schoolbanken te krijgen.

Jaarlijkse ‘zomerlekken’

Gemeenten en scholen willen de groep vmbo-leerlingen die geen vervolgstudie oppakt verkleinen. Ze worden door hun decaan aangemerkt als zogenoemde risicoleerling wanneer hun inschrijving bij een vervolgopleiding uiteindelijk mislukt. Een begeleider van een aantal van deze leerlingen vertelt in het AD dat het niet altijd makkelijk is om een inschrijving te regelen. Een eerste keuze lukt bijvoorbeeld niet, waarna er weinig inspiratie is voor een tweede keuze. Andere leerlingen gaan liever gelijk werken. Deze leerlingen worden ook wel ‘zomerlekken’ genoemd. Het gaat om scholieren die in april al geslaagd zijn voor hun examen, maar die niet aan een vervolgstudie beginnen. Jaarlijks zijn dit zo’n achtduizend scholieren.

Samenwerken om jongeren op weg te helpen

De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, VNG en brancheorganisatie voor leerplicht Ingrado hebben een gedragslijn ontwikkeld die de overstap van jongeren naar MBO moeten verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen hebben deze organisaties voor de zomer een convenant getekend. Diverse regio’s hebben eerder al afspraken gemaakt over samenwerking bij overstapmomenten voor jongeren, maar deze loopt nog niet overal even soepel en is niet altijd sluitend. ‘Het in kaart brengen en organiseren van de benodigde ondersteuning is een taak waarbij onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarktpartijen elkaar nodig hebben en bij elkaar moeten aansluiten. Een regionale, ketengerichte aanpak is nodig om te komen tot een voor die jongere kansrijke onderwijsroute’, schrijven de samenwerkende organisaties in het convenant.

Niet alleen grote steden

Eerder kwamen alleen ambtenaren van grotere steden in actie voor geslaagde vmbo’ers. Nu is dit ook in de kleinere gemeenten gaande. Omdat vmbo-leerlingen doorgaans pas zestien zijn als ze klaar zijn met hun middelbare school vallen ze nog onder de leerplicht en hebben ze ook meer aandacht nodig. Ambtenaren plegen daarom bij uitvallende jongeren een persoonlijk telefoontje of bezoeken de jongeren en sporen ze aan om zich toch in te schrijven voor een opleiding. Het aantal jongeren dat zonder mbo-diploma van school gaat is de afgelopen jaren flink teruggedrongen, zo schrijft het AD. Er valt nog winst te behalen in de groep leerlingen die vroegtijdig uitvallen of er niet aan beginnen.

Informatie uitwisselen

Volgens de VNG komen de afspraken ‘niet uit de lucht vallen’, zo meldt een woordvoerder aan Binnenlands Bestuur. ‘Veel regio’s werken al min of meer langs deze lijnen. Een voorbeeld waar goede resultaten worden geboekt is de regio Utrecht.’ De ambtenaren die contact zoeken met de risicoleerlingen wisselen informatie uit via informatiesystemen waarbij gegevens tussen scholen, instellingen en gemeenten worden uitgewisseld. ‘Om dit in alle regio’s mogelijk te maken wordt nu een landelijk systeem ontwikkeld voor de uitwisseling van de noodzakelijke gegevens. Met behulp daarvan moet het mogelijk zijn de jongeren in beeld te houden, en ze aan te spreken of te helpen. Wet- en regelgeving vormde de aanleiding voor de richtlijn’, aldus een woordvoerder.