25-09-2017

Meerderheid Nederlanders wil toegankelijke samenleving

Bijna vier op de vijf Nederlanders vindt dat kinderen en jongeren met een handicap in Nederland niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen. En 75% van de ondervraagden vindt dat er nog veel moet veranderen in onze samenleving voordat gehandicapte kinderen naar hun volle vermogen kunnen deelnemen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Het onderzoek is relevant omdat in Nederland sinds vorig jaar het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap van kracht is. Dat verdrag maakt gelijke kansen voor mensen met een handicap tot een mensenrecht. Mensen met een handicap hebben bijvoorbeeld het recht om naar een gewone school te gaan of het openbaar vervoer te gebruiken, net als ieder ander.

Uit het NSGK-onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders het wenselijk vindt dat kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. Zo vindt ruim 60% van de Nederlanders dat kinderen met een handicap beter worden voorbereid op de samenleving als ze spelen, sporten en naar school gaan met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes (10% is het daar niet mee eens). Ook voor kinderen zonder handicap is dat goed, vindt 79% van de Nederlanders (4% oneens).

NSGK vindt de uitkomsten positief. Directeur Henk-Willem Laan: ‘Ons credo is: mensen met een handicap kunnen je vriend of je vriendin zijn, je klasgenoot, je teamgenoot of je collega – als ze de kans krijgen. Dat wil zeggen: als wij de samenleving zo inrichten dat ze kunnen meedoen. Het is fijn om te zien dat zo veel Nederlanders dat ideaal onderschrijven. Tegelijk is het teleurstellend dat het in de praktijk nog zo slecht gesteld is met gelijke kansen voor mensen met een handicap.’

De stichting roept middels een petitie de overheid op om het VN-verdrag snel uit te voeren. Laan: ‘Nederland is al tien jaar met dit verdrag bezig en er zijn nog steeds geen concrete stappen gezet. Dat moet nu snel gebeuren, om te voorkomen dat de huidige generatie kinderen en jongeren met een handicap op een zijspoor belandt.’ De petitie kan worden ondertekend op alsikdekanskrijg.nl.

Het onderzoek is in opdracht van NSGK uitgevoerd door PanelWizard Direct onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder.