06-12-2017

De meest hinderlijke wet- en regelgeving voor mantelzorgers

Belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo heeft een lijst samengesteld met de meest mantelzorgeronvriendelijke wet- en regelgeving. Volgens de vereniging heeft die regelgeving een ontmoedigende werking op mensen die mantelzorg willen bieden.

‘Mantelzorgboete’

De kostendelersnorm, door tegenstanders ook vaak als ‘de mantelzorgboete’ aangeduid, is Mezzo al tijden een doorn in het oog. Door de kostendelersnorm leveren mantelzorgers met bijstand of Wajong een aanzienlijk deel van hun uitkering in op het moment dat ze intrekken bij hun mantelzorgcliënt. Het idee achter de kostendelersnorm is dat er lage lasten ontstaan bij samenwonen omdat de woonkosten gedeeld kunnen worden.

Verklaring bestaat wettelijk niet

Een andere grote hindernis in het regelen van de huisvesting bij mantelzorg is het verkrijgen van een mantelzorgverklaring. Die is nodig om een vergunning te krijgen voor een mantelzorgwoning, maar sommige gemeenten nemen door artsen opgestelde mantelzorgverklaringen niet aan en eisen extra onderzoek. Een andere klacht omtrent de mantelzorgverklaring is dat mantelzorgers niet weten waar ze terecht moeten, omdat een dergelijke verklaring wettelijk niet bestaat.

Ineens uit de woning gezet

Een ander probleem dat Mezzo aankaart, is dat medehuurderschap pas na twee jaar kan worden aangevraagd. Dat heeft tot gevolg dat het voorkomt dat een inwonende mantelzorger na het overlijden van de mantelzorgcliënt, ineens de huurwoning uit moet.

Bijstand

Behalve de kostendelersnorm zijn er voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering nog meer ‘koppijn-regeltjes’; zo kunnen uitkeringsgerechtigden een korting op hun uitkering verwachten als ze voor de verzorging meer dan drie nachten per week doorbrengen bij hun zorgbehoevende naaste. Een andere hinderpaal voor bijstandsgerechtigde mantelzorgers is de sollicitatieplicht. Hoewel WW-ontvangers die intensief mantelzorgen een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen krijgen, geldt dit niet voor bijstandsgerechtigden. Gemeenten hebben op dat gebied discretie.

Onzekerheid

Volgens een woordvoerder van Mezzo kwamen afgelopen jaar het meeste vragen en klachten binnen over onderwerpen die verband houden met de woonsituatie van mantelzorgers. ‘Onze grootste overkoepelende ergernis blijft nog wel dat we naar een samenleving toe willen waarin meer voor elkaar gezorgd wordt, terwijl dat door dit soort regels enorm wordt ontmoedigd. Dat veroorzaakt bij mantelzorgers en bij ons veel frustratie en onzekerheid.’ Mezzo is over de wetgeving in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport .