05-04-2018

Participatiewet uitgelegd

Hieronder een eenvoudige uitleg over de Participatiewet.

Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan kun je te maken krijgen met de Participatiewet. ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat iedereen gewoon meedoet in de samenleving. Ook als het om werk gaat (arbeidsparticipatie).

Heb je een beperking en kun je moeilijk werk vinden? Dan kun je een uitkering krijgen. Dit is geld waar je recht op hebt als je door je ziekte of beperking niet of maar voor een deel kunt werken.

De gemeente gaat de Participatiewet uitvoeren.

Participatiewet

 • Nieuwe Wajongers die vanaf 10 september 2014 een keuring aanvragen, krijgen te maken met de Participatiewet.
 • Ben je niet volledig en voor langere tijd arbeidsongeschikt? Kun je, eventueel met ondersteuning, werken bij een ‘gewone’ werkgever? Dan kun je ondersteuning krijgen vanuit de Participatiewet.
 • Je krijgt dan 70 procent van het wettelijk minimumloon.
 • Je uitkering kan lager zijn, omdat je:
  • samenwoont met iemand of met anderen die een inkomen hebben (salaris verdienen)
  • je in een koophuis woont
  • je veel geld op je spaarrekening hebt.
 • De gemeente ondersteunt je bij het vinden van werk. Ook kunnen zij geld uit de Participatiewet gebruiken om je te helpen een baan te krijgen. Bijvoorbeeld door een jobcoach (iemand die je begeleiding geeft bij werk), werkplekaanpassing of scholing.

Extra banen Werkgevers en de overheid hebben een afspraak gemaakt. Zij moeten samen zorgen voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die banen moeten er in 2026 zijn. Werkgevers en overheid moeten zich wel aan deze afspraak houden. Houden de werkgevers en de overheid zich niet aan de afspraken? Dan krijgen zij een boete. Met deze afspraken hebben mensen met een arbeidsbeperking meer kans op een baan.