06-06-2020

Nieuwe Wmo-werkgroep wil dat iedereen kan meedoen (Duiven Post)

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en/ of aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen, is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-werkgroep van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) wil dat meer mensen gebruikmaken van deze hulp.

Bron: Duiven Post (aankomende week)

Lees meer over Wmo in dit artikel. Naast uitleg worden ook de aanmeldformulieren aangeboden.