Over ons

De Raad voor Sociaal Domein Duiven bestaat uit vrijwilligers die allen op de een of andere manier betrokken zijn bij een raakvlak uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De leden staan met beide benen in de Duivense maatschappij en zij hebben een open oog en oor voor wat er speelt in de Duivense samenleving. Zij zijn betrokken en onafhankelijk. De leden worden benoemd door het College van burgemeester en wethouders en nemen voor minimaal 4 jaar zitting in de Raad.

De Raad voor Sociaal Domein Duiven vergadert maandelijks. Is er een onderwerp of een kwestie waar u aandacht aan besteed wilt hebben, laat het ons dan weten. Wij kunnen het onderwerp of de kwestie aan de orde laten komen in onze vergaderingen.