Leden

De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven stellen zich graag aan u voor.

 • Willem van Koppenhagen

  Lid

  Jeugd en jongeren

  Willem is gepensioneerd en als zodanig op zoek naar activiteiten die aansluiten bij zijn mogelijkheden en interesses.

 • Henny Noordhoek

  Lid

  Vervoer, Ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning

  Henny woont sinds 1999 in Duiven. Hij is geboren en opgegroeid in Rotterdam.

 • Cynthia Rosina

  Lid

  Jeugd en jongeren, Jeugdwet

  Mijn eerste kennismaking met Nederland was in 1965 toen ik voor mijn eerste studie in Nijmegen ging wonen.

 • Cas van Gompel

  Secretaris

  Mensen met een beperking/aandoening, Wet maatschappelijke ondersteuning

  Gepensioneerd. Cas heeft na zijn HBO-V-opleiding als sociotherapeut in de psychiatrie gewerkt en daarna enkele jaren als verpleegkundige in een verpleeghuis.

 • Koos Seijsener

  Voorzitter

  Jeugdwet

  Als voormalig hoofd van de Sector Burger en Samenleving van de gemeente Duiven heb ik kennis en ervaring opgedaan op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.

 • Paul Jansen

  Lid

  Ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning

  Mijn naam is Paul Jansen en ik ben sinds 2010 in Duiven actief binnen het aandachtsgebied ouderen. Ik probeer door mijn actieve deelname bij verenigingen en stichtingen een bijdrage te leveren aan de Duivense samenleving.

 • Willem A.B. Brugman

  Lid

  Participatiewet

  Ik ben Willem A.B. Brugman, sinds 1965 woonachtig in Duiven.

 • Vrougje Fikke

  Ambtelijk secretaris

   

  Mijn naam is Vrougje Fikke. Sinds 1993 woon ik in Duiven en eigenlijk ben ik vanaf die tijd altijd actief geweest bij verenigingen en stichtingen.