Leden

De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven stellen zich graag aan u voor.

 • Koos Seijsener

  Voorzitter

  Jeugdwet

  Als voormalig hoofd van de Sector Burger en Samenleving van de gemeente Duiven heb ik kennis en ervaring opgedaan op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.

 • Paul Jansen

  Lid

  Ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning

  Mijn naam is Paul Jansen en ik ben sinds 2010 in Duiven actief binnen het aandachtsgebied ouderen. Ik probeer door mijn actieve deelname bij verenigingen en stichtingen een bijdrage te leveren aan de Duivense samenleving.

 • Willem A.B. Brugman

  Lid

  Participatiewet

  Ik ben Willem A.B. Brugman, sinds 1965 woonachtig in Duiven. Sinds jaren werkzaam in de industrie. Daar heb ik contacten op de hoogste en op de laagste niveaus. Ook ben ik actief binnen de vakbond.

 • Marco Jellema

  Lid

  Participatiewet

  Mijn naam is Marco Jellema en ik woon in Duiven. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

 • Vrougje Fikke

  Ambtelijk secretaris

   

  Mijn naam is Vrougje Fikke. Sinds 1993 woon ik in Duiven en eigenlijk ben ik vanaf die tijd altijd actief geweest bij verenigingen en stichtingen.