foto van Ben van der Last

Ben van der Last

Lid

Ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning

Als gepensioneerde heb ik affiniteit met ouderen en wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Ik ben begonnen als bestuurslid KBO en werd daarna bestuurslid OrD (Stichting Ouderenraad Duiven) met als aandachtsgebied Wmo.

Via de OrD ben ik in de Raad voor Sociaal Domein Duiven gekomen met als aandachtsgebied “Ouderen”.

De combinatie van KBO, OrD en WMO raad geeft mogelijkheden om voor ouderen van betekenis te zijn.