foto van Koos Seijsener

Koos Seijsener

Voorzitter

Jeugdwet

Als voormalig hoofd van de Sector Burger en Samenleving van de gemeente Duiven heb ik kennis en ervaring opgedaan op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.

Sinds 2014 ben ik als voorzitter actief en wil ik mij ervoor inzetten, dat mensen opkomen voor de eigen regie en dus zeggenschap houden over het eigen leven en de zorg die daarvoor nodig is. Bij die eigen regie gaat het over medezeggenschap over wie je helpt, wanneer je geholpen wordt, wat de hulp inhoudt, waar die geboden wordt, hoe die geboden wordt, hoeveel er geboden wordt en waarom hulp nodig is. Het gaat om een wisselwerking tussen individuen, groepen en maatschappelijke bewegingen. Deze samenwerking moet leiden tot het ervaren van toenemende kracht en macht door personen en groepen die een langdurige ziekte of beperking hebben.

Empowerment is een doorlopend proces van kracht vinden in jezelf en om je heen, om een eigen leven te leiden, nieuwe wegen in te slaan, jezelf te ontwikkelen en je eigen doelen te bereiken.

Ik geloof in de Maakbaarheid van de Samenleving. Mensen kunnen veel meer dan ze zelf geloven, maar soms kan een aai over de bol nodig zijn of een zetje in de rug of gewoon een goed gesprek.