foto van Theo Nass

Theo Nass

Penningmeester

Ouderen, Wet maatschappelijke ondersteuning

Jezelf inzetten voor diegenen die dat zelf niet goed kunnen, is iets dat ik van huis uit meegekregen heb. Of dat nu ouderen of jongeren zijn, mensen met beperkingen of minder bedeelden dat maakt niet uit.

Overigens vind ik dat iedereen die daartoe in staat is zijn steentje moet bijdragen aan het welzijn van de samenleving of aan de vereniging waar je lid van bent.

Het nieuwe, meer sobere gemeentelijke sociaal domein dat in wording is, vereist maximale betrokkenheid van de mensen waar het allemaal omgaat. Het mogen vertegenwoordigen van die mensen in dit ingewikkelde proces beschouw ik als een eer en ik zal me daar dan ook voor 100% voor inzetten.

De gemeente heeft een zorgplicht voor zijn burgers en moet dat doen met beperkte middelen. Het is dan van belang dat de juiste keuzes gemaakt worden als het gaat om ondersteuning van mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in onze samenleving. Dat is de opdracht die we als Raad voor Sociaal Domein Duiven hebben en het is mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.