foto van Willem A.B. Brugman

Willem A.B. Brugman

Lid

Participatiewet

Ik ben Willem A.B. Brugman, sinds 1965 woonachtig in Duiven.

Sinds jaren werkzaam in de industrie. Daar heb ik contacten op de hoogste en op de laagste niveaus. Ook ben ik actief binnen de vakbond.

Opvallend vind ik het groeiend verschil tussen ‘de bovenkant’ en de ‘onderkant’ van de maatschappij. Ook opvallend is dat hele groepen medelanders zich niet meer gehoord voelen, maar ook niet meer de weg kunnen vinden binnen allerlei ingewikkelde regelingen en wetten, die er toch wel speciaal voor hen zijn. Velen gebruiken nog geen internet, facebook etc., lezen geen krant en volgen niet het nieuws. Daar moet Duiven rekening mee houden om toch alle mensen te bereiken.

Binnen de RvSDD wil ik mij daarom inzetten, vraagbaak zijn en vertegenwoordiger zijn van groepen in Duiven die een steuntje in de rug nodig hebben, zoals de jeugd, ouderen, gehandicapten, mensen met een minimum inkomen, mensen die zorg nodig hebben met bijvoorbeeld een PGB en mensen die eenzaam zijn, zowel oud als jong.

Daarnaast ben ik van mening dat geld voor de zorg dat in een bepaald jaar over is, nooit naar de algemene middelen mag gaan, maar alleen naar de zorg of aanverwante gebieden mag gaan zoals jeugdwerk, ouderenwerk of extra waardering voor mantelzorg.