Reactie op advies Evaluatie en doorontwikkeling minimabeleid 2018

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.