Documenten

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk mensen met een ziekte of beperking aan het werk gaan. In de Participatiewet is geregeld dat mensen met ziekte of een beperking ondersteuning krijgen bij het vinden van werk. Deze hulp bestaat uit aanpassing van de werkplek, jobcoaching, loonkostensubsidie, beschut werk (hierbij krijgt iemand uitgebreide begeleiding en aanpassing van de werkplek), dagbesteding en vrijwilligerswerk. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de gemeente. Als iemand een uitkering van het UWV heeft, kan deze instantie begeleiden bij het vinden van werk.

Jeugdwet

Wet Wmo