Reactie op advies Aandachtsvelden Sociaal Domein

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.