Antwoord op tweede ongevraagd advies laaggeletterdheid

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.