05-09-2017

Wanhoop bij jongere met complexe psychische stoornis

Jongeren met complexe psychische problemen en hun ouders voelen zich vaak wanhopig door de zoektocht naar hulp. Deze zorg kan en moet beter worden georganiseerd. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Rijn voelen de jongeren en hun ouders zich niet alleen wanhopig, maar ook machteloos tijdens de zoektocht naar passende hulp of een passende plek. Dat komt doordat ze vaak worden doorverwezen en overgeplaatst en de regie op het behandelproces steeds weer moeten overdragen.

De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat deze zorg beter kan en moet worden georganiseerd. ‘Ik denk daarbij aan betere samenwerking en professionele coördinatie, beperken van het aantal doorplaatsingen en ook hoe de ouders hierin beter begeleid kunnen worden’, schrijft hij. Van Rijn gaat daarover afspraken maken met de sector. Kwetsbare jongeren die acute zorg en behandeling nodig hebben moeten die zo snel mogelijk krijgen, stelt hij. ‘Van gemeenten en aanbieders verwacht ik dat zij deze verantwoordelijkheid nemen. Eventuele nadere afspraken tussen gemeente en aanbieder of aanbieders onderling die daarvoor nodig zijn, dienen daarna te worden gemaakt als dat nodig is, maar mogen die acute zorg nooit in de weg staan.’

Samenwerking voor jongeren verbeteren

Bij de doelgroep met complexe psychische problemen is het vaak niet direct duidelijk welke hulp het best is, staat in de brief te lezen. Daarom wil de staatssecretaris afspraken maken met de sector en met gemeenten over de inrichting van regionale expertteams. ‘Deze teams van deskundigen zouden in complexe situaties waarin de reguliere hulpverlening er niet uitkomt of dreigt te komen een bindend advies moeten kunnen uitbrengen.’ De staatssecretaris wil blijven werken aan het verbeteren van de samenwerking. ‘Het kan en mag niet zo zijn dat ouders en verwanten bij alle zorgen en verdriet over de psychische nood van hun kinderen er bij die moeilijke zoektocht naar een plek of passende hulp er alleen voor staan.’