24-11-2019

Vrijwillige zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste levensfase

Ben jij al bekend met de mogelijkheden van de VPTZ-vrijwilligers? VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning.

Er zijn ruim 11.000 goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers actief in Nederland, bij circa 200 VPTZ-organisaties. Zij bieden in de thuissituatie overdag, ’s avonds of ’s nachts ondersteuning, zodat de laatste levensfase op een zo menswaardig mogelijke wijze doorleefd kan worden.

In de gemeenten Duiven en Westervoort zijn de vrijwilligers van Stichting VPTZ Midden Gelderland actief. De afdeling Duiven-Westervoort, voorheen Stichting Thuis Sterven, bestaat uit circa 15 gemotiveerde vrijwilligers, die de mantelzorgers en de cliënt in deze laatste levensfase ondersteunen. Hun inzet is kosteloos.

Voor nadere informatie of een beroep op ondersteuning kunt u bellen met een van de coördinatoren op telefoonnummer: 06-11427002 of b.g.g. 06-17455664. U kunt ook onze website raadplegen.