22-05-2020

Wat is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet bedoeld om burgers hulp en ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringsweg (Zvw) en de Jeugdwet de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te blijven en voor mensen die hulp nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Het gaat dan onder andere om huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.

Hoe kunt u die ondersteuning aanvragen?

Om u te helpen met zo’n aanvraag kunt u aanspraak maken op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze ondersteuner helpt u gratis en geeft u advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Daarnaast komt hij/zij op voor uw rechten en kan u helpen bij het voorbereiden van uw gesprek met de gemeente.

Aanvraagprocedure voor Wmo-hulp

Het aanmelden kan op twee manieren:

  1. telefonisch via het Sociaal Loket van de gemeente Duiven

    U belt met het Sociaal Loket, nummer 0316-27 91 11, keuzemenu 1. De medewerkers van het Sociaal Loket zijn op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur telefonisch bereikbaar.

  2. via de website van de gemeente Duiven

    Het is ook mogelijk om u aan te melden via de website. Deze mogelijkheid is wat lastiger, maar biedt wel wat meer mogelijkheden. Zo kunt u uw vragen goed verwoorden en meteen een onafhankelijk cliëntondersteuner kiezen.

Link naar aanmeldformulier.

Link naar onafhankelijk cliëntondersteuner. De medewerkers van het Sociaal Loket nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.