Bijlage bij brief over gang van zaken rondom Beleidsplan Schuldhulpverlening