Reactie op advies Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening

Hieronder de reactie van de Gemeente op ons oorspronkelijke advies.